Co je jóga?

"Jóga má kompletní poselství pro lidstvo. Má poselství pro lidské tělo. Má poselství pro lidskou mysl a má také poselství pro lidskou duši.“

Swami Kuwalayananda


Je na nás které z těchto poselství si vybereme. Někoho osloví fyzické zdraví, další vidí přínos  v kombinaci nebo všech třech poselstvích, ať tak či onak  je to v pořádku. Jóga je přístup k životu, cesta i cíl zároveň. Můžeme ji popsat jako poznání sebe sama a techniky které jóga popisuje jsou nástroje, které nám pomáhají v návratu ke schopnosti být v rovnováze  a  poznání sebe sama.

V dnešní době si velká část z nás pod pojmem jóga vybaví formu jejího fyzického cvičení (ásan). Z tohoto pohledu je jóga soubor cvičení, která pročišťují tělo, zvyšují odolnost a zdatnost organismu a zlepšují funkci centrální nervové soustavy. Mezi nesčetné výhody, které pravidelné cvičení jógy přináší patří posílení a protažení celého těla, uvolnění, zbavení se stresu, vnitřní klid a celková vyrovnanost, více energie a životního elánu, snížení váhy a mnoho dalších.

Krásou jógy je její univerzálnost. Cvičit může každý, děti, mladí, lidé středního věku, senioři, lidé zdraví i nemocní. Je třeba najít styl, který je pro vás vhodný a zejména vyčlenit čas na pravidelné cvičení. Pokud s jógou začínáte, doporučujeme začít s lekcemi nebo kurzy pro začátečníky. Je také dobré vyzkoušet různé styly abyste našli ten, který právě vám vyhovuje. A pravidelným cvičením se pak postupně propracujete k náročnějším hodinám.

Při dlouhodobém pravidelném cvičení vede tato tisíce let stará disciplína k harmonii těla a mysli, schopnosti rychlého návratu do rovnováhy a k poznání sebe sama.

Pro ty, kteří se chtějí jógou zabývat hlouběji může být fyzické cvičení přípravou pro další kroky na této cestě. Jako celek je jóga soubor různých praktik a postupů prováděných za účelem ztišení mysli, pocházejících z Indie. Slovo „yoga“ pochází ze staroindického jazyka Sanskrit. Za mnoho tisíciletí se vyvinula řada směrů a škol, které se liší ve svých přístupech a metodách a zároveň se shodují v základních principech. Jako přirovnání se nabízí “Mnoho cest k vrcholu jedné hory”.

Hlavními směry jógy jsou:

  • Bhakti Yoga – cesta emocí a duševní oddanosti
  • Jnana Yoga – cesta vědění (moudrosti)
  • Karma Yoga – cesta obětavé, nesobecké pomoci a skutků
  • Hatha Yoga – cesta čištění a posílení těla pomocí ásan, krijí a pranajámy (příprava pro Raja jógu)
  • Raja Yoga – kultivace vyššího vědomí, rozvoj stavu meditace (vychází z Patandžaliho Ashtanga jógy)
  • Mantra Yoga – cesta zvuků (recitace nebo opakováni manter)