„Za 20 let budete více zklamáni tím co jste neudělali než tím co jste udělali.“
Mark Twain

Co je jóga?

"Jóga má kompletní poselství pro lidstvo. Má poselství pro lidské tělo. Má poselství pro lidskou mysl a má také poselství pro lidskou duši.“

Swami Kuwalayananda


Je na nás které z těchto poselství si vybereme. Někoho osloví fyzické zdraví, další vidí přínos  v kombinaci nebo všech třech poselstvích, ať tak či onak  je to v pořádku. Jóga je přístup k životu, cesta i cíl zároveň. Můžeme ji popsat jako poznání sebe sama a techniky které jóga popisuje jsou nástroje, které nám pomáhají v návratu ke schopnosti být v rovnováze  a  poznání sebe sama.

V dnešní době si velká část z nás pod pojmem jóga vybaví formu jejího fyzického cvičení (ásan). Z tohoto pohledu je jóga soubor cvičení, která pročišťují tělo, zvyšují odolnost a zdatnost organismu a zlepšují funkci centrální nervové soustavy. Mezi nesčetné výhody, které pravidelné cvičení jógy přináší patří posílení a protažení celého těla, uvolnění, zbavení se stresu, vnitřní klid a celková vyrovnanost, více energie a životního elánu, snížení váhy a mnoho dalších.

Krásou jógy je její univerzálnost. Cvičit může každý, děti, mladí, lidé středního věku, senioři, lidé zdraví i nemocní. Je třeba najít styl, který je pro vás vhodný a zejména vyčlenit čas na pravidelné cvičení. Pokud s jógou začínáte, doporučujeme začít s lekcemi nebo kurzy pro začátečníky. Je také dobré vyzkoušet různé styly abyste našli ten, který právě vám vyhovuje. A pravidelným cvičením se pak postupně propracujete k náročnějším hodinám.

Při dlouhodobém pravidelném cvičení vede tato tisíce let stará disciplína k harmonii těla a mysli, schopnosti rychlého návratu do rovnováhy a k poznání sebe sama.

Pro ty, kteří se chtějí jógou zabývat hlouběji může být fyzické cvičení přípravou pro další kroky na této cestě. Jako celek je jóga soubor různých praktik a postupů prováděných za účelem ztišení mysli, pocházejících z Indie. Slovo „yoga“ pochází ze staroindického jazyka Sanskrit. Za mnoho tisíciletí se vyvinula řada směrů a škol, které se liší ve svých přístupech a metodách a zároveň se shodují v základních principech. Jako přirovnání se nabízí “Mnoho cest k vrcholu jedné hory”.

Hlavními směry jógy jsou:

  • Bhakti Yoga – cesta emocí a duševní oddanosti
  • Jnana Yoga – cesta vědění (moudrosti)
  • Karma Yoga – cesta obětavé, nesobecké pomoci a skutků
  • Hatha Yoga – cesta čištění a posílení těla pomocí ásan, krijí a pranajámy (příprava pro Raja jógu)
  • Raja Yoga – kultivace vyššího vědomí, rozvoj stavu meditace (vychází z Patandžaliho Ashtanga jógy)
  • Mantra Yoga – cesta zvuků (recitace nebo opakováni manter)

Odběr novinek

Kontakty

Yoga Space
Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1 (3.patro)
Telefon: +420 776 678 999
E-mail: yoga@yogaspace.cz
Internet: www.yogaspace.cz