Multisport karta

budete-li k úhradě lekcí využívat kartu Multisport, je třeba následující:

  • Vytvořit si účet v rezervačním systému Yogaspace.
  • Aktivovat si členství MULTISPORT za 200 Kč. Členství je možné koupit při přihlašování na lekci v záložce "Permanentka" nebo tlačítkem "Obchod". Zaplacením členství MULTISPORT obdžíte 200 kreditů na Váš účet v rezervačním systému. Kredity Vám umožní rezervovat lekce a slouží jako záruka platby kartou MultiSport. Bez rezervační zálohy lze rezervovat pouze některé rozvrhové lekce. Rezervací blokované kredity se automaticky obnoví poté, kdy ve studiu předložíte k načtení kartu MultiSport.

    ČLENSTVÍM MULTISPORT LZE REZERVOVAT POUZE 60 MINUTOVÉ LEKCE PROBÍHAJÍCÍ VE STUDIU. Při rezervaci je třeba zvolit možnost "Permanentka" a členství MultiSport, aby systém dále zpracoval rezervací blokovaný kredit. Při rezervaci jiným členstvím nebo možností kredity se blokovaný kredit na účet nevrací.

Při Vaší účasti na lekci rezervované členstvím "MULTISPORT" a uhradě lekce stejnou benefitní kartou, jsou blokované kredity uvolněny pro další rezervaci. Kredity jsou uvolněny za 60 minut po uplynutí lekce. V případě Vaší neúčasti na rezervované lekci nebo vytvoření rezervace jinak než členstvím "MULTISPORT" jsou kredity použity na úhradu lekce.

Přihlášení / odhlášení z lekce je možné pouze v rezervačním systému. Možnost odhlášení končí 2 hodiny před začátkem lekce.

Pokud máte málo kreditů můžete si je dokoupit online rovnou při rezervaci lekce. Členství Vám zůstává, dobíjíte pouze kredit.

Platnost kreditů: kredity zakoupené s členstvím MULTISPORT jsou k dispozici dokud je nespotřebujete. (Příklady spotřeby kreditů: neúčast na rezervované lekci nebo rezervace jinak než členstvím MULTISPORT).
Každé další zakoupené kredity mají platnost 12 měsíců. PLATNÉ kredity lze prodloužit nákupem kreditů nových.

Kartu MultiSport je možné využít pouze pro studiové lekce v trvání 60 minut, jiné lekce s ní platit nelze.