Rezervace a rezervační systém

Rezervace je závazek. Rezervaci je možno zrušit ještě 2 hodiny před začátkem lekce (není-li u lekce uvedeno jinak). Na lekce přicházejte včas. Studio se zavírá se začátkem lekcí. Na pozdější příchody nemůžeme reagovat a rezervaci je třeba uhradit.
Rezervace bez kreditu - bez kreditu lze rezervovat pouze vybrané lekce (zeleně vypsané)
. Vaše rezervace je závazek. Nemůžete-li se dostavit, včas se odhlašte. V případě rezervace, kdy se nedostavíte, žádáme, abyste dostáli své odpovědnosti a zaplatili bankovním převodem nebo při příští návštěvě. (Účet:670100-2203164194/6210 (IBAN: CZ8862106701002203164194))
Rezervace s kreditem - s platným kreditem nebo členstvím lze rezervovat všechny rozvrhové lekce. Rezervace, na kterou se nedostavíte je hrazena z Vašeho kreditového účtu. 

Kredity i členství je možné koupit rovnou při přihlašování na lekci, více v ceníku.

Přihlášení na lekci, správa rezervací a účtu je možná pouze pokud jste do rezervačního systému přihlášeni v okně rozvrhu. Pokud jste u nás poprvé, nejdříve je třeba registrovat se do rezervačního systému. 

Registrace do rezervačního systému

  • Na stránce "Rozvh" klikněte na "Přihlásit se" v pravém horním rohu rozvrhu a pak na "Registrovat se" nebo klikněte na libovolnou lekci a pod jejím popisem na "Registrovat se". Dále postupujte dle pokynů.
  • Pokud jste na stránce "Kurzy", klikněte na "Přihlásit se" v pravém horním rohu okna kurzy a pak na "Registrovat se". Dále postupujte dle pokynů.

Přihlášení do rezervačního systému

  • Na stránce "Rozvh" klikněte na "Přihlásit se" v pravém horním rohu rozvrhu nebo na libovolnou lekci a pod jejím popisem na "Přihlásit se", zadejte své přihlašovací údaje a přihlaste se.
  • Pokud jste na stránce "Kurzy", klikněte na "Přihlásit se" v pravém horním rohu okna kurzy, zadejte své přihlašovací údaje a přihlaste se.

Po přihlášení do rezervačního systému můžete vytvářet, rušit rezervace a spravovat svůj účet.

Náhrady kurzových lekcí se provádí u jednotlivých lekcí v rozvrhu. Na stránce kurzy je možné pouze přihlásit se do kurzu nebo zrušit účast v celém kurzu. 

Rezervace jedné lekce - Otevřete rozvrh, jste přihlášeni nebo se přihlaste. Vyberte a otevřete lekci na kterou se chcete přihlásit. Pod popisem lekce klikněte "Přihlásit" a dál pokračujte dle pokynů v okně.
Při přihlašování na lekci si můžete rovnou koupit kredity nebo Permanentku (členství).
Přihlašování končí 15 minut před začátkem lekce. Po tomto čase se již nejde na lekce přes rezervační systém přihlásit.
V tabulce rozvrhu je vidět, kolik míst je z celkové kapacity obsazených.
Pokud v rozvrhu vidíte, že je na lekci místo a že nebyla zrušena pro malý zájem, můžete na lekci přijít i bez předchozí rezervace.

Informace k využití karet MultiSport najtete zde.

Náhradník - u některých lekcí je možné přihlásit se jako náhradník. Pokud se na lekci uvolní místo, náhradník dostane automatickou zprávu emailem z rezervačního systému, že je na lekci volné místo a může se přihlásit. NÁHRADNÍK místo na lekci nemá.

Zrušení rezervace - rezervaci běžné lekce je možné zrušit nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce (1 hodinu u online lekcí), odhlášením v rezervačním systému. (U mimořádných aktivit je informace o možnosti zrušení v popisu akce). Otevřete rozvrh, jste přihlášeni nebo se přihlašte. Klikněte na své uživatelské jméno, vyberte "Moje rezervace". Ze seznamu rezervací vyberte a otevřete lekci, ze které se chcete odhlásit, klikněte na "Zrušit účast" a dle pokynů se odhlaste. Pokud se z rezervované lekce včas neodhlásíte a na lekci nepřijdete, může vám být účtována cena jednoho vstupu dle délky lekce.  

Rezervace kurzu - přihlášení do kurzu probíhá na samostatné stránce, kde jsou vypsány kurzy, které budeme v nejbližší době otevírat. Jste přihlášeni nebo se přihlásíte do rezervačního systému, kliknete na vybraný kurz, zvolíte přihlásit a dál pokračujete dle pokynů.
Přihlášením do kurzu si zajistíte místa na všech kurzových lekcích (není tedy třeba se přihlašovat na jednotlivé lekce). Kurzy

Náhrada kurzové lekce - v kurzech je možné určitý počet lekcí nahradit. Pokud chcete lekci nahradit nejdříve je nutné se z lekce, na kterou nemůžete přijít odhlásit. Odhlášení je možné nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce. Pokud se neodhlásíte, není možné lekci nahradit.
Otevřete rozvrh, jste přihlášeni nebo se přihlaste. Klikněte na své uživatelské jméno, vyberte "Moje rezervace". Ze seznamu rezervací vyberte a otevřete kurzovou lekci ze které se chcete odhlásit, klikněte na "Zrušit účast" a dle pokynů se odhlaste.
Systém vám po odhlášení z kurzové lekce vygeneruje a zašle emailem informace o "náhradové permanentce".
Nyní se můžete přihlásit na libovolnou lekci kde chcete náhradu uplatnit. Pro vytvoření rezervace postupujte dle pokynů v odstavci "Rezervace jedné lekce".

Používáme rezervační systém Sportimea.

Rezervace individudálních lekcí

  • pro rezervace individuálních lekcí volejte 776 678 999 nebo pište na yoga@yogaspace.cz