Popis lekcí

VŠEOBECNÝ POPIS

• (1) - doporučujeme pro první setkání s jógou a pro začátečníky.
• (2) - vhodné pro ty, kteří se s jógou již setkali.
• Mysore - vhodné pro začátečníky i pokročilé. Vaše cvičení potrvá 60 - 90 minut, můžete přijít v průběhu lekce. Pokud je pro vás jóga úplně nová, doporučujeme absolvovat 3-5 lekcí vhodných pro začátečníky, kde se seznámíte se cvičením ásan.
• (3) - vhodné pro ty, kteří pravidelně cvičí nejméně šest měsíců alespoň 2x týdně.

POPIS JEDNOTLIVÝCH LEKCÍ

HATHA – klidnější forma cvičení zaměřená více na prožitek. Hatha jóga je starobylý způsob fyzického a mentálního cvičení, které nás učí vnímat svoje tělo a uvědomovat si kdo jsme. Pravidelné civčení přináší například přirozenou ohebnost páteře, zharmonizování nervové soustavy, upravení činnosti žláz s vnitřní sekrecí a životní vitalitu. Hodiny jsou zaměřené více na vědomé pohyby a postupné výdrže v jednotlivých ásanách a práci s dechem.

VINYASA –
vinyasa neboli flow (tok). Sestava, ve které plynule přecházíme z jedné pozice do druhé bez přerušení či přestávek, harmonie dechu a pohybu. Jednotlivé ásany jsou vybírány tak, abychom protáhli celé tělo a zároveň se naučili vnímat své možnosti. Práce s dechem přispívá k fyzické i duševní vyrovnanosti. 

ASHTANGA JÓGA / ASHTANGA VINYSA YOGA – dynamické cvičení ásan spojených do propracovaných sestav. Pravidelné cvičení přináší přirozenou flexibilitu těla, zlepšuje fyzickou kondici a vytrvalost, odpourává přebytečnou tělesnou hmotu, pročišťuje tělo, posiluje dýchací a nervový system, rozvíjí koncentraci a vnímání. 

ASHTANGA MYSORE - je tradiční způsob výuky Ashtanga jógy. Vaše cvičení potrvá 60 - 90 minut. Na hodině každý cvičí samostatně, ve vlastním tempu a podle svých možností. Není to tedy vedená hodina. Začátečníci se postupně učí sestavě pod vedením učitele. Pokročilejší pracují na sestavě pod jeho dohledem. Cvičíte ve svém tempu a zároveň máte učitele který vám individuálním přístupem pomáhá v rozvoji. Na Mysore můžete přijít kdykoliv v průběhu lekce, nejen na začátku. Čas vašeho příchodu a odchodu je tedy flexibilní. Začátek a konec lekce, jak jsou uvedeny v rozvrhu, pouze vymezují dobu kdy se Mysore cvičí. Přijďte tak, abyste měli dost času odcvičit celou svou sestavu do skončení lekce. Začátečníkům potrvá cvičení zhruba 60 minut. Je-li pro vás jóga úplně nová, doporučujeme nejprve navštívit 3-5 lekcí vhodných pro začátečníky, kde se seznámíte se cvičením ásan.

JIN JÓGA / Yin Yoga - (známá take jako akupunktura bez jehly) příznivě ovlivňuje proudění životní energie (chi) do buněk a orgánů celého těla. Významně napomáhá flexibilitě kloubů, posiluje imunitu, uvolňuje přebytečnou tenzi a přináší pocit klidu a lehkosti. Aplikováním tlaku na body podél meridiánů ovlivňuje jin jóga zdraví konkrétních orgánů stejným způsobem jako akupunktura. Aby tohoto efektu bylo docíleno, setrvává se v pózách nejméně 2,5 minuty. Na úrovni mysli jin jóga pěstuje nesoudící pozornost vůči tomu, co se objevuje v našem fyzickém, emocionálním a energetickém těle. Ukotvuje nás pevně v přítomném okamžiku a pomáhá nám kultivovat svobodný a radostný přístup k životu.

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE – pokud hledáte individuální přístup nebo chcete cílenou lekci pro menší skupinu využíte možnosti soukromých lekcí. Délka hodiny je 60 nebo 90 minut. Skladba lekce bude přizpůsobena vašim potřebám. Více informací na našem telefonu 776 678 999, kde je třeba se objednat.