„Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“
Václav Havel

Zbyněk (Ziggy) Haluza


Jógu vnímám zejména jako přístup k životu. Postoj, který nám pomáhá znovu objevit kdo jsme a co je cílem našeho života.

Se cvičením jógy jsem se seznámil v roce 2000 v Hongkongu, kde jsem v té době žil. Na konci první lekce, kam jsem se dostal zajímavou shodou okolností, jsem cítil fyzické vybití, které jsem znal z jiných forem cvičení, k tomu příjemné uvolnění a pocit, že se v mém nitru „něco“ raduje.

Opravdu pravidelně jsem začal cvičit v roce 2003 převážně pod vedením Mastra Kamala z Himalayan yoga tradition. V průběhu dalších tří let jsem vyzkoušel několik směrů (Hatha jóga - asany a pranajáma, různé meditační techniky, Kundalini jóga, Bhakti jóga). Nejvíce jsem se však věnoval ásanám v různých formách a pranajámě (práci s dechem).

V únoru 2006 jsem potkal na jógovém pobytu v Yoga Thailand dalšího skvělého učitele Paula Dallaghana. Toto setkání dalo hloubku mé praxi pranajámy, ásana praxe v podání Ashtanga Vinyasy se stala na dlouhou dobu nedílnou součástí mého života a v mnoha ohledech z ní stále vycházím. V Yoga Thailand jsem do léta 2010 absolvoval základní kurz pro učitele i několik nástavbových kurzů, celkem 500 hodinový program pro lektory jógy (Yoga Alliance RYT 500).

Jeden z kurzů vedl Paulův učitel O.P. Tiwari z Kaivalyadhama, pod jehož vedením se dále vzdělávám zejména ve filozofii jógy a pokračuji v praxi pranajámy.

S vedením lekcí jsem začal v roce 2008.

Životní situace a prožité zkušenosti mění formu praxe, podstata však zůstává.

Děkuji všem učitelům, kteří mě provázeli a provází a také manželce Ivaně za podporu.

Om
Zbyněk (Ziggy)