Zbyněk (Ziggy) Haluza

Jógu vnímám zejména jako přístup k životu, který nám pomáhá znovu objevit kdo jsme a být sami sebou. Cvičení jógových pozic, dechová cvičení a meditace jsou nástroje, které nás formují a pomáhají nám na této cestě.

Se cvičením jógy jsem se seznámil v roce 2000 v Hongkongu, kde jsem v té době žil. Na konci první lekce, kterou jsem navštívil na doporučení kamarádky, jsem cítil fyzické vybití, k tomu příjemné uvolnění a pocit radosti.
Opravdu pravidelně jsem začal cvičit v roce 2003 převážně pod vedením Mastra Kamala z Himalayan yoga tradition. V průběhu dalších tří let jsem vyzkoušel několik směrů (Hatha jóga - asany a pranajáma, různé meditační techniky, Kundalini jóga, Bhakti jóga). Nejvíce jsem se však věnoval ásanám v různých formách a pranajámě (práci s dechem).
V únoru 2006 jsem potkal na jógovém pobytu v Yoga Thailand (dnes Samahita) dalšího skvělého učitele Paula Dallaghana. Toto setkání dalo hloubku mé praxi pranajámy, ásana praxe v podání Ashtanga Vinyasy se stala na sedm let nedílnou součástí mého života a v mnoha ohledech z ní stále čerpám.
Na stejné místo v Thaisku jsme se s Ivanou do roku 2010 ještě mnohokrát vrátili. Jeden z kurzů, kterých jsme se zúčasnili, vedl Paulův učitel O.P. Tiwari z Kaivalyadhama, Lonavla,

Indie. To bylo pro mě další velmi silné setkání. Tiwariji je mým vzorem, s ním a jeho synem Sudhirem Tiwari se v józe dále vzdělávám a rozvíjím svou praxi jógy.

Životní situace a prožité zkušenosti mění formu mé praxe, podstata však zůstává.

Děkuji všem učitelům, kteří mě na této cestě provází a manželce Ivaně za podporu.

Om
Zbyněk (Ziggy)

Kurzy a vzdělání

2004 - Instruktor jógy (základy) certifikovaný kurz - 30 hodinový kurz organizovaný Mastrem Kamalem a Planet Yoga Hong Kong. Studium základů filozofie, ásan a pranajámy.

2005 - Kundaliny jóga workshop - 20 hodinový kurz pořádaný pod záštitou Planet Yoga Hong Kong vedený jejím učitelem Sri. G. Damodara Kumar Reddy. Studium základů kundaliny jógy, jejich fundamentálních asán, dýchacích a očistných technik.

2007 - Intenzivní kurz pro instruktory jógy - 200 hodinový 5-ti týdenní intenzivní kurz v Centred Yoga, Taisko. Kurz zaměřený na studium a praxi ashtanga vinyasa jógy, dále na pranajámu a studium Patandžáliho jóga suter. Yoga Alliance RYT 200.

2008 – Cvičitel zdravotní tělesné výchovy – 150 hodinový kurz organizovaný Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o.

2009 - Kurz pro cvičitele jógy II. třídy - 150 hodinový kurz rozložený do 10 měsíců organizovaný Českou Akademii Jógy ve spolupráci s Univerzitou Karlovou- Fakultou tělesné výchovy a sportu. Obsah studia: anatomie a fyziologie jógy, etické a morální principy, ásany, pránájáma, pratjáhára, dhárana a dhjána.

2009 - 2010 – dokončení 500 hodinového kurzu pro lektory jógy - úspěšným absolvováním tří pokročilých intenzivních 2-3 týdenních modulů v Centered Yoga, Thaisko, dokončil 500 hodinový kurz pro lektory jógy. Yoga Alliance RYT 500. 
Obsah kurzu:
Anatomie a fyzilologie ásan – dynamické principy držení těla a inteligentní opravování (100 hod.)
Pranajáma - cesta k duchovnu (100 hod.)
Pranajáma – intenzivní kurz pro lektory (150 hod.)

2012 – Intermediate Pranayama. - 100 hodinový tvou týdení kurz v Kaivalyadhama, Lonavla, India, pod vedením pana O.P.Tiwari. Hlavní zaměření kurzu: praxe Pranajámy, studium Patandžaliho jóga sutrer.

2012 – 2014 – Základní kurz pro instruktory jógy – 400 hodinový kurz rozložený do 7-10 denních bloků v průběhu 3 let, absolvovaný v Kaivalyadhama Francie, pod záštitou a vedením pana O.P.Tiwari z Kaivalydhama, Lonavla, India. Obsahem kurzu byly ásany, krije (očistné techniky), pranajáma, meditační techniky, filozofie (Bagavat Gita, Hatha Pradipika, Patanjali Yoga sutras).

Od října 2018 – Kurz pro učitele Pranajámy – kurz je rozložený do 7-10 denních bloků v průběhu 3 let. Kaivalyadhama, Lonavla, Indie, pod vedením pana Sudhira Tiwari.

Praxe

2008 - 2018 - Mandarin Oriental Praha - instruktor jógy

od r. 2008 - Yogaspace Praha - zakladatel a instruktor jógy