„Uprostřed těžkostí leží příležitost.“
Albert Einstein

Články a zajímavosti

Pozdravy slunci pro vlastní praxi ke stažení: Suryanamaskara A, B.pdf

Ashtanga Vinyasa - mantry: Mantry pro zahájení a ukončení cvičení Ashtanga Vinyasa jógy.

Naše ubytování v Praze - krátkodobý pronájem. 

Yamas a Niyamas

Cvičení jógy se řada z nás věnuje již dlouho. Zkoumáme, jaký vliv mají pozice na naše tělo, jak se po fyzické stránce otevíráme, posilujeme, zdokonalujeme. Jaké pozice jsme se za ta léta naší praxe naučili a jaké pocity, benefity nebo nálady nám tyto pozice a jejich praktikování přináší.

Ásany ale nejsou jedinou částí jógové praxe. V posloupnosti našeho vývoje, který zajisté jóga přináší, stojí až na třetím místě. Důležitější než samotné ÁSANY (pozice) je to, jak se chováme k druhým a také sami k sobě. Jaký život žijeme.

Podle Patanjaliho – mudrce, jogína, který žil před několika tisíci lety a jehož návod (Patanjaliho joga sutry) pro praktikování jógy je jeden z prvních, který se dochoval v písemné formě, můžeme praktikování jógy rozdělit do osmi kapitol (někdy také částí nebo větví) a jak již bylo napsáno, ÁSANY stojí v tomto pořadí na místě třetím.

První dvěkapitoly YAMAS a NIYAMASse zabývají našim chováním a vztahem k okolí a k sobě samým. Hlavním cílem dodržování pravidel YAMAS a NIYAMAS je navodit zklidnění mysli, což je základní předpoklad pro úspěšnou praxi jógy!

Nezůstávejme tedy jen u cvičení ásan, ale pojďme se na chvíli zastavit a přiblížit si tyto podstat chování. Abychom vás nezahltili informacemi, bude každý následující měsíc věnován jednomu principu. Protože jak Yamas, tak Niyamas bylo popsáno 5, budou nás Yamas a Niyamas provádět celým letošním rokem. Pro začátek zde najdete rozdělení a krátký popisek. Příští měsíc podrobněji o AHIMSA.

 

YAMAS – ahimsa, satya, asteya, brahmachariya, aparigraha 

 

Ahimsa: nenásilí – vyvarovat se ubližování v činech, slovech i myšlenkách. Vzájemný respekt. 

 

Satya: pravdivost – být pravdiví v řeči, myšlenkách i skutcích. Vyvarovat se překrucování faktů. 

 

Asteya: nekrást - schopnost odolat touze po věcech, které nám nepatří nebo je brát bez dovolení. 

 

Brahmacarya: sebekázeň - umírněnost ve všech ohledech, včetně uspokojování sexuálního pudu. To samotné je cesta k poznání pravdy. 

 

Aparigraha: nehromadění – mít je tolik co je potřeba. Vyvarovat se hromadění hmotných statků nad míru co jsme schopni využít. Zaměřit se na své potřeby, ne na touhy.

 

NIYAMAS – saucha, santosha, tapas, svadhyaya, isvara pranidhana

 

Saucha: čistota -udržovat tělo, mysl i své okolí čisté a upravené,být přirození - sami sebou. 

 

Santosa: spokojenost - být spokojeni s tím co máme i s tím co nemáme. Udělat vše co je v našich silách a zároveň být připraveni přijmout jakýkoliv výsledek.

 

Tapas: odříkání - pravidelným a dlouhodobým cvičením (nejen těla) odstraňujeme fyzické a mentální nečistoty. Osvojování návyků, které podporují náš růst a transformaci.

 

Svadhyaya: studium - čtením textů ze kterých učení vychází, rozpouštíme své pochybnosti. Přímé zkušenosti získávané pravidelným cvičením.

 

Isvara Pranidhana: pokora - nelpět na tom co jsme dokázali. Odevzdání se principu života (reality). Přijmout svá omezení, nejsme všemocní ani vše znalí.

 

 


Ashtanga vinyasa jóga

Co je Ashtanga vinyasa jóga? Co její cvičení obnáší? Pro koho je vhodná? Proč cvičit? Ashtanga vinyasa jóga je jeden ze směrů jógy jejíž cvičení je oblíbené po celém světě. Vyznačuje se dynamičností, kterou do cvičení přináší právě vinyasa. Vinyasa v doslovném překladu zmamená specifické umístění (vi = special, nyasa = placement).

celý článek

Alkalická ionizovaná voda

Voda - pramen zdraví
Význam vody pro naše zdraví se často podceňuje. Jelikož veškeré orgány látkové výměny potřebují tekutinu, je nesmírně důležité, zda ono "pramoře", v němž plavou buňky, je po ruce v dostatečném množství. Abychom si uvědomili význam vody pro své zdraví, musíme porozumět fyziologickým procesům. Čím více toho víme o příčinách nemocí, tím více můžeme přispět ke snížení nákladů na svoje zdraví.

celý článek

Dalajlámovo proroctví

Toto je poselství dalajlámy k miléniu, stačí pár sekund na jeho přečtení a zamyšlení se nad ním.

celý článek