Yamas a Niyamas

Cvičení jógy se řada z nás věnuje již dlouho. Zkoumáme, jaký vliv mají pozice na naše tělo, jak se po fyzické stránce otevíráme, posilujeme, zdokonalujeme. Jaké pozice jsme se za ta léta naší praxe naučili a jaké pocity, benefity nebo nálady nám tyto pozice a jejich praktikování přináší.

Ásany ale nejsou jedinou částí jógové praxe. V posloupnosti našeho vývoje, který zajisté jóga přináší, stojí až na třetím místě. Důležitější než samotné ÁSANY (pozice) je to, jak se chováme k druhým a také sami k sobě. Jaký život žijeme.

Podle Patanjaliho – mudrce, jogína, který žil před několika tisíci lety a jehož návod (Patanjaliho joga sutry) pro praktikování jógy je jeden z prvních, který se dochoval v písemné formě, můžeme praktikování jógy rozdělit do osmi kapitol (někdy také částí nebo větví) a jak již bylo napsáno, ÁSANY stojí v tomto pořadí na místě třetím.

První dvěkapitoly YAMAS a NIYAMASse zabývají našim chováním a vztahem k okolí a k sobě samýmHlavním cílem dodržování pravidel YAMAS a NIYAMAS je navodit zklidnění mysli, což je základní předpoklad pro úspěšnou praxi jógy!

Nezůstávejme tedy jen u cvičení ásan, ale pojďme se na chvíli zastavit a přiblížit si tyto podstat chování. Abychom vás nezahltili informacemi, bude každý následující měsíc věnován jednomu principu. Protože jak Yamas, tak Niyamas bylo popsáno 5, budou nás Yamas a Niyamas provádět celým letošním rokem. Pro začátek zde najdete rozdělení a krátký popisek. Příští měsíc podrobněji o AHIMSA.

 

 YAMAS – ahimsa, satya, asteya, brahmachariya, aparigraha 

Ahimsa: nenásilí – vyvarovat se ubližování v činech, slovech i myšlenkách. Vzájemný respekt. 

Satya: pravdivost – být pravdiví v řeči, myšlenkách i skutcích. Vyvarovat se překrucování faktů. 

Asteya: nekrást - schopnost odolat touze po věcech, které nám nepatří nebo je brát bez dovolení. 

Brahmacarya: sebekázeň - umírněnost ve všech ohledech, včetně uspokojování sexuálního pudu. To samotné je cesta k poznání pravdy. 

Aparigraha: nehromadění – mít je tolik co je potřeba. Vyvarovat se hromadění hmotných statků nad míru co jsme schopni využít. Zaměřit se na své potřeby, ne na touhy.

 

NIYAMAS – saucha, santosha, tapas, svadhyaya, isvara pranidhana

 

Saucha: čistota -udržovat tělo, mysl i své okolí čisté a upravené,být přirození - sami sebou. 

Santosa: spokojenost - být spokojeni s tím co máme i s tím co nemáme. Udělat vše co je v našich silách a zároveň být připraveni přijmout jakýkoliv výsledek.

Tapas: odříkání - pravidelným a dlouhodobým cvičením (nejen tělaodstraňujeme fyzické a mentální nečistoty. Osvojování návyků, které podporují náš růst a transformaci.

Svadhyaya: studium - čtením textů ze kterých učení vychází, rozpouštíme své pochybnosti. Přímé zkušenosti získávané pravidelným cvičením.

Isvara Pranidhana: pokora - nelpět na tom co jsme dokázali. Odevzdání se principu života (reality). Přijmout svá omezení, nejsme všemocní ani vše znalí.