Alkalická ionizovaná voda

Voda - pramen zdraví
Význam vody pro naše zdraví se často podceňuje. Jelikož veškeré orgány látkové výměny potřebují tekutinu, je nesmírně důležité, zda ono "pramoře", v němž plavou buňky, je po ruce v dostatečném množství. Abychom si uvědomili význam vody pro své zdraví, musíme porozumět fyziologickým procesům. Čím více toho víme o příčinách nemocí, tím více můžeme přispět ke snížení nákladů na svoje zdraví.

Co způsobuje naše nemoci?

Většina lidí se domnívá, že nemoci přicházejí z vnějšku nebo z čistého nebe. Napadají nás nejrůznější nepřáteté. Byli-li to ve středověku duchové a démoni, dnes to jsou houby, viry a bakterie. Ovšem každá nemoc má svou příčinu v duši, takže je nehmotné povahy. Samozřejmě že úsilí organismu zdolat nemoc se projevuje vždycky na tělesné úrovni, a právě zde můžeme významně přispět k pozitivnímu ovlivnění průběhu choroby.

Naše tělo disponuje nekonečně mnoha možnostmi, jak zajistit zásobování všech osmdesáti miliard buněk. Všechna lehčí onemocnění lze chápat jako pokusy dostat z těla odpadní látky (rýma, vyrážky) anebo zvýšenou tělesnou teplotou zničit nežádoucí látky. Teprve když je naše tělo dlouhá léta poškozováno nebo vystaveno škodlivým vnějším vlivům, přestanou fungovat mechanismy, které ho udržují při zdraví. Nejprve se dostaví malicherné zdravotní potíže a později propukne opravdová nemoc, která se může stát chronickou. Třebaže jsou původci nemocí vlastně neustále
přítomni, vyvolávají u lidí s nenarušeným imunitním systémem jen zřídkakdy viditelné symptomy. Podobně je tomu s rakovinou. Téměř v každém lidském těle vzniká rakovina několikrát denně, jinými slovy, dochází k nekontrolovatelnému množení buněk. Někteří lidé onemocní rakovinou, jiní ne. Proč? I zde hraje rozhodující roli imunitní systém. Ale jak ho lze posílit? V první řadě je garantem optimálního zásobování tělesných buněk bezproblémová látková výměna. Optimální látková výměna znamená také optimální vylučování odpadních látek a škodlivin. Pouze tak může naše tělo fungovat vyváženě.

Jak můžeme pozitivně ovlivnit látkovou výměnu?

Dopravní prostředek voda Voda je dopravním prostředkem číslo jedna pro všechny látky, které buňky potřebují, ale také pro buněčný odpad, který se musí vyloučit. Jsou-li dopravní trasy přerušené, protože chybí voda, hromadí se odpad. Medicína to nazývá arteriosklerózou, mluví například o krystalech kyseliny močové, které mohou způsobit artritidu.

Překyselení organismu je v současném světě jedním z nejnebezpečnějších degenerativních zdravotních problémů vůbec.

Obzvláště proto, že mu doposud není věnována patřičná pozornost. Překyselení, jeho dopady a souvislosti, zdá se unikají jak oficiální nauce o zdraví, tak i nám samotným. Málokdo si doposud dokáže uvědomit přímý vztah mezi možným dlouhodobým nadbytkem kyselin v organismu a zdravím. Zdraví, je totiž bezprostředně závislé na rovnováze kyselých a zásaditých látek v těle. Stav nadbytku kyselin způsobuje či zhoršuje drtivou většinu nemocí. Dá se říci, že je to přímo zlatý klíček k našemu zdraví. Co to znamená. Podle významných světových autorů totiž téměř není
možno onemocnět, dokážeme - li udržet správnou zásadito-kyselou rovnováhu v organismu. Přinejmenším je možné se s přehledem vyhnout riziku degenerativních onemocnění. A co to znamená pro nemocné? Pokud je možno nastolit správný poměr kyselin a zásad v těle, je vždy možná náprava zdravotního stavu či dokonce vyléčení! Měli bychom se obávat nejen překyselení žaludku, ale také patologického posunu hodnoty pH celého těla. Velmi diskutované okyselení způsobuje nemoci. Zbavuje tělo minerálů (vápník, sodík, draslík a hořčík) a získává je z vitálních orgánů a kostí. V důsledku toho je tělo vážně a dlouhodobě poškozeno, což vede k okyselení.

V zájmu udržení zásaditého prostředí si tělo "půjčuje" zásadotvorné látky ze "zásob".

Např. minerální látky - vápník, draslík, hořčík - odebírá ze životně důležitých orgánů a kostí, aby neutralizovalo kyseliny a snáze je vyloučilo z těla.

Tak postupně ztrácíme látky, které nutně potřebujeme pro zdraví a sílu. A orgány "odcházejí"...

První krok spočívá v pochopení, že správný poměr kyselin a zásad je - nebo by měl být - pro člověka normální a běžný. Není to v podstatě žádná "terapeutická metoda". Naše tělo je vytvořeno…, stvořeno, v plně fungující vyvážený celek pouze za předpokladu této rovnováhy. Stav nemoci nebo její předzvěst je jen důkazem, že přestala fungovat rovnováha a pravděpodobnou příčinou vždy bude nějaká námi ovlivnitelná skutečnost. Každý člověk je pánem své acido-bazické rovnováhy a proto zcela pravděpodobně tvůrcem svého zdraví či uzdravení. Zdravý člověk si tuto
skutečnost většinou nerad připouští a nemocný zase nemá často dostatek víry, aby jí věřil. Výsledkem jsou přeplněné ordinace chronických pacientů bez vyhlídky na uzdravení.

Trocha teorie - co to je pH?

Část molekul vody se vyskytuje v disociovaném stavu, tj. jako H+ a OH-. V chemicky čisté vodě je koncentrace těchto částic 10-14 mol/l, přičemž H+ i OH- jsou zastoupeny rovným dílem. Koncentrace H+ je tedy 10-7 mol/l. pH vyjadřuje záporný logaritmus této hodnoty: pH = log 1/[H+]

V našem případě chemicky čisté vody je tedy pH rovno 7 - voda neutrální. pH se vyjadřuje pomocí stupnice 0-14, neutrální hodnota je tedy uprostřed. Koncentrace H+ je ve jmenovateli rovnice, znamená to, že se snižující se koncentrací H+ hodnota pH stoupá a naopak! Logaritmická závislost zase určuje fakt, že při pH lišícím se o jeden stupeň se koncentrace H+ liší desetinásobně, při hodnotách např. 6 a 8 je pak rozdíl v koncentraci H+ už stonásobný. Voda s nadbytkem H+ se nazývá kyselá, resp. má kyselou reakci a pH nižší než 7 (čím dále od sedmičky, tím silnější kyselina). Pokud je H+ méně než odpovídá rovnovážnému stavu, pak je voda zásaditá a pH je větší než 7 (čím výše od sedmičky, tím je voda zásaditější).

Nejčastější příčiny překyselení
• Nesprávná výživa - , nadvýživa , mnoho bílkovin, cukr, alkohol, nikotin, nasycené mastné kyseliny, jedovaté látky,     jedy z poživatin, potravinové přísady, konzervační barvící přísady, chlór v pitné vodě
• Špatné stravovací návyky - nedostatečné žvýkání (podpora kyselinotvorného kvašení ve střevech)
• Nerovnoměrný poměr kyselinotvorných a zásadotvorných potravin
• Narušení střevní flóry (kvašení v tenkém střevě, zahnívání v tlustém střevě)
• Nedostatek tekutin (stoupá koncentrace kyselých odpadů hlavně v tuku a v nervových a pojivových tkáních)
• Zloba, agrese, stres a nahromaděná duševní zátěž

A následky překyselení?

Acidóza se dnes dává do souvislosti s většinou "civilizačních" chorob:

• Rakovina
• Kardiovaskulární problémy
• Obezita, cukrovka
• Oslabení imunity • Poškození volnými radikály
• Předčasné stárnutí
• Osteoporóza
• Nedostatek energie
• Únava

Příčina okyselení našeho těla tedy spočívá rovným dílem v naší potravě, stresu a v metabolických procesech. Prostřednictvím lymfatického systému zatěžuje ledviny, které jsou schopny vylučovat nadměrné množství kyselin jen krátkou dobu. Stres díky adrenalinu účinnost alkalizace také snižuje. V souvislosti s okyselením je síť našich cév, neustále narušována. Vzhledem k tomu, že zprostředkovává spojení mezi všemi buňkami v těle, rozšiřuje se poškození do celého těla.

Správný poměr kyselin a zásad v těle je žádoucí a nutný. Náš organismus to ví naprosto přesně a proto s geniální přesností udržuje ve správném pH orgán, který považuje za nejdůležitější.

Krev!
Krev má pH 7,35 až 7,45 s velmi nepatrnými výkyvy. Pokud by se tato hodnota výrazněji snížila pod 7,35 člověk zemře. Jak jednoduché… Celá řada biochemických pochodů v těle je proto zaměřena na udržení pH krve a to i za cenu "nesprávné funkce jiného orgánu".

Krev má prostě přednost...

Výsledkem je modifikované vnitřní prostředí, které otvírá cestu chorobám, mění se rovnováha pH, což rovněž ovlivňuje normální fyziologické procesy - odolnost těla se oslabuje. Pokud máme zdravé tělo, máme zásadité rezervy, aby nás chránily. Při překyselení dochází k narušení rovnováhy, naše zásadité rezervy se vyčerpávají, a tím oslabují tělo, což podporuje rozvoj nemocí.

V zájmu udržení zásaditého prostředí krve si tělo "půjčuje" zásadotvorné látky ze "zásob".

Např. minerální látky - vápník, draslík, hořčík - odebírá ze životně důležitých orgánů a kostí, aby neutralizovalo kyseliny a snáze je vyloučilo z těla. Tak postupně ztrácíme látky, které nutně potřebujeme pro zdraví a sílu. A orgány "odcházejí"... Živou vodou je na mnoha stránkách nazývána voda vyčištěná různými filtry, nejčastěji například reverzní osmózou (ta je nejdůkladnější) Nebo Pí voda. To je však velký omyl. Živá voda musí být dokonale vyčištěná od škodlivin, těžkých kovů, virů , bakterií a hormonů, ale musí být ještě ionizovaná, zásaditá a tím pádem i bohatá na kyslík. 


Mrtvá voda je pochopitelně vyčištěná stejně, ale naopak kyselá a s menším obsahem kyslíku.

"Nejen král Jiřík mohl mít živou a mrtvou vodu ....."

Filtrační zařízení
Jupiter Science Melody - vodní Ionizátor, který produkuje filtrovanou, zásaditou, ionizovanou vodu. Co to přesně je? Ionizátor používá počítačově přesnou a volitelnou magnetickou energii k elektrolýze na patentem chráněných platino-titanových elektrodách uvnitř vodní komory. Uvnitř této vysoce pokročilé komory magnetická energie oddělí vodu na zásaditou ( vysoké pH) a kyselou (nízké pH) bez použití jakýchkoliv chemikálií.

Ionizování vody tímto způsobem re-strukturalizuje její molekuly a zmenšuje velikost jejich seskupení, váže extra kyslíkové molekuly a koncentruje ionizované, vstřebatelné a prospěšné minerály jako vápník, hořčík a draslík. Více informací o filtru na http://www.ziva-voda.estranky.cz

Informace poskytl MUDr. Pavel Nývlt, N.D., www.drnyvlt.com , www.ziva-voda.estranky.cz